Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

preposicions

 1. Les preposicions a/en + topònim: vegeu la fitxa.
 2. Contactes preposicionals: veg. mestil xxi.8.
 3. Règims preposicionals castellans: consulteu J. M. de Sousa, Manual de redacción y estilo, ed. Pirámide.
 4. [96/3765CONSELL;DOG24abril] «Cada comissió territorial informarà, previndrà, assessorarà i, fins i tot, resoldrà sobre la incidència que l'acció urbanística de la Generalitat Valenciana poguera tenir en els diversos àmbits de la vida social o institucional que estan representats en la mateixa comissió.»
 5. [96/3816Consell;DOG25abril] «Dicha finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Picassent, al folio 97 del libro 14 de Albal, tomo 274, finca 1.574.» Arcaisme [no recorde si és en el DRAE on he vist que ho deia].
 6. (Doc. Medi Ambient, 2000-PORN Serra de Mariola) 3. A més d'en les àrees recreatives, la instal·lació de campaments de turisme només es pot realitzar aprofitant com a esplanades per a la ubicació de les tendes de campanya i caravanes els camps de cultiu inclosos en les àrees agrícoles, així com aquells inclosos en les àrees de protecció paisatgística que estiguen situats a menys de 500 metres de la carretera C-3313 Alcoi-Banyeres de Mariola.
 7. [Receptes de cuina - Flaixos Gen. Cat. 21.11.00] Llom a la brasa amb salsa de poma a la francesa. Si parlem de gastronomia, cal tenir en compte, entre altres, els aspectes següents: en primer lloc, per fer referència al mètode de cocció es fa servir el lligam al / a la: carn a la brasa, arròs a la cassola, musclos al vapor, patates al caliu... En segon lloc, quan ens referim a l'acompanyament del plat o al seu ingredient característic, en català utilitzem la preposició amb i no pas a la (o al, als, a les). Així, diem espinacs amb crema i no pas *espinacs a la crema; perdiu amb porto i no pas *perdiu al porto; filet amb xampinyons i no pas *filet als xampinyons; pollastre amb ametlles i no pas *pollastre a les ametlles. Finalment, l'estil del plat també s'expressa amb al / a la. Així, mengem lluç a la basca (a la manera basca), truita al gust (al gust del client) i conill a la caçadora (a l'estil dels caçadors).
 8. ¿Què en fem, de la caiguda de preposicions?:
  Ens resulten sorprenents les dos negatives. Una, per la renúncia que suposa a utilitzar el propi pressupost nostre; i l'altra, per la renúncia que suposa a que l'Estat faça una llei que ens clarifique la situació (Diputat Ramón Cardona i Pla, 14.10.2004).
  El que estem plantejant és senzillament açò, eh?, tenir un pla de protecció civil que arribe fins a col·legi, el centre de salut, l'hospital, que controle els centres privats també, que ajude als ajuntaments a que plantegen aquests temes i que també arribe com a tema específic (Diputat Joan Ribó i Canut, 28.09.2005).
  [...] que no es mirar per part del Grup Popular com una acusació al Govern de la Generalitat de que no està funcionant. [...] (Diputat Botella i Vicent, 20.10.2005)
  Però és important que l'esforç dels tres grups polítics quant a que eixe reconeiximent (Diputat Escrig Peris, 09.03.2006)
  [...] estic parlant en este moment puntual de que vostés presenten una llei que polititza l'esport [...] (Diputat Cardona i Pla, 06.04.2006)
  Ho van a fer per a que si alguna vegada tornara produir-se la circumstància d'un excés de velocitat –que nosaltres no qüestionem–, hi haguera un sistema automàtic que evite l'accident. (Diputat Ribó i Canut, agost 2006)
  [...] i després no es va atrevir ni a que es votara [...] (Diputat Ribó i Canut, octubre 2006)
  [...] si me podria dir si hi ha algun misteri en que sapiem quines són les llistes d'espera, perquè açò pareix una pel·lícula de terror. (Diputada Escudero Pitarch, octubre 2006)
  [...] Dir que, en primer lloc, la nostra preocupació fonamental en tots els pressupostos anuals de la Generalitat en matèria de sanitat (veus) està fonamentada en que la salut pública i la sanitat pública siga una de les prioritats del Govern de la Generalitat [...] (Diputat Botella i Vicent, desembre 2006)
  Primera, que estem diguent que ara la citricultura la podem desenvolupar en tercers països o que, clarament, significa que estem disposats que Europa marque les pautes per a que no se dediquen més terres a la citricultura. (Diputada Pérez i Martí, febrer 2007)
  [...] i això respon també a que ha tingut tota una sèrie de prejudicis per ser el que va ser durant la guerra civil. (Diputat Oltra i Soler, DS175, febrer 2007)
  Quan ha parlat del turisme d'interior, a banda d'anomenar-nos la qüestió referida a que vol crear una direcció general de turisme d'interior... (Diputat Torró Gil, DS007, setembre 2007)
  Ell ha fet una referència personal a que el secretari general se n'havia anat a brindar una vegada s'havia derogat el transvasament. (Diputat Pla i Durà, DS007, setembre 2007)
  Les privatitzacions de serveis no servixen per a que els serveis funcionen millor [...]. (Diputat Torró Gil, octubre 2007, CI)
  Parlen de que el dessalatge contamina, però és que el transvasament de l'Ebre també contamina, i contamina més, ¡i contamina més! (Diputat Torró Gil, novembre 2007, DS22)
  Te done 15 segons per a que la lliges. (Ros Piles, dse, 071212)
  Per això aspirem a que el públic reconegui les traduccions, com a primer pas per reconèixer els traductors i traductores. (Olga Torres, Quaderns Divulgatius, 32: XIV Seminari sobre la Traducció a Catalunya.)
  Al final, això és el que vosté voldria (aplaudiments) ¡en arameu o en llatí!, per a que no entengueren per a res l'assignatura. Lamentable, (remors) lamentable la defensa que un conseller, un representant... (Sanmartín Besalduch, ds 30, abril 2008)
  Si a açò ajuntem la complicada situació, com dia abans, d'un mercat en mans de poca gent, comprendrem que qualsevol mira que incentive la jubilació anticipada, ajudaria a que els majors que se retiren tinguen un final de la seua vida professional més justa i, sobretot, més digna. (Lozano i Pastor, CA, 10.04.2008)
  Des del Bloc hem presentat recursos per a que el govern central, en l'etapa del senyor Aznar, i ara l'actual etapa del senyor Rodríguez Zapatero, estudie les alternatives reals presentades i, de moment, no hem trobat una resposta positiva. De moment. (Diputat Morera Català, dso, 15.04.2008)
  I ara sí que faré l'exercici del percentatge: un increment del 1.043% d'oferta en cicles formatius, ¿eh? Això, per a que es diga que els governs del Partit Popular no atenen la... No per vosté, per alguns, no per vosté, (veus) per alguns, que no s'atén adequadament la Formació Professional. (Conseller Font de Mora Turón, ds 37, 07.05.2008)
  El problema ací és que, quan se forma un ciutadà en un dret a que participe, al final, este ciutadà participarà, i això tampoc li convé al govern del Partit Popular. (Diputada Mollà Herrera, ds 47, 26.06.2008)
  [...] i per això demanem als grups de l'oposició que se sumen a la proposta de recolzar les mesures fiscals necessàries per a poder ajudar a que la pujada dels tipus d'interés en els préstecs hipotecaris afecten de la manera menor a les famílies valencianes. (Diputat Serra Cervera, ds 49, 24.09.2008)
  Molt breument, nosaltres presentem una proposició no de llei adreçada a que el Consell, en un termini màxim de dos mesos, presente una proposta de norma per la qual [...] (Diputada Mollà Herrera, 20.11.2008)
  ...ja existix un acord signat entre La Generalitat amb Renfe i Adif per a que els pacients procedents del nord de la ciutat de València utilitzen la parada de rodalies de la Font de Sant Lluís, a pocs metres de l'hospital. (Diputat Signes Núñez, 17.11.2010)
  ...ficarem en marxa un pla en col·laboració amb els ajuntaments implicats per a que les urbanitzacions ubicades en zona forestal compten amb el seu corresponent pla d'autoprotecció (Conseller Serafín Castellano Gómez, 14.09.2011)
  El que vol aquesta proposició de llei és oferir més garanties als ciutadans perquè no perden la possibilitat de fer efectius els seus drets establint l'obligatorietat de comunicar-los la seua pròxima prescripció. (Diputat Jesús Ignacio Blanco Giner, 13.03.2013: dos decisions normatives irregulars [per a que / perguen] enterbolixen la interpretació de la frase.)