poyata*

·      (Zèfir, 1.6.00) Terme castellà «Taula (més aviat una superficie llisa de fusta o de fòrmica, amb bucs o calaixos a sota) en la qual s'hi [veg. pleonasme] fan experiments o s'hi treballa als laboratoris de química, de física, serveis de radiologia.» Segons Marta Juncadella (slc-ua), el Termcat els ha recomanat anomenar taula la superfície principal, i lleixa allò que és estrictament la poyata, és a dir la lleixa que hi puga haver al damunt.

·      En català (Lèxic de mobles, Gen Cat.) prestatge, estant, lleixa, posella. També, taulell (Zèfir 1.6.00).