possuí*

·      Aureli Querol i Adolf Sanmartín (la mare d’aquest): «cascú té la seua manera de possuí».