posada a terra

·      (denher) 810 posada a terra / es puesta a tierra / fr mise à la terre / en grounding / de Erdung // Connexió elèctrica intencionada en un conductor de referència que pot ser el sòl, però que més generalment és una xarxa específica de conductors elèctrics connectats entre ells.