por sus cauces

·      (uji) pel seu camí, per les seues vies.