polaritat

·      El camp magnètic terrestre ha canviat de polaritat al llarg del temps. El cron actual —des de fa 780.000 anys—, de polaritat «normal», s’anomena Brunhes, i el cron de polaritat «invertida» s’anomena Matuyama.