Hem traslladat la llista de municipis i comarques al bloc FDT:
(http://www.cdlpv.org/fitxes/municipis-i-comarques-del-pais-valencia/)
Dins d'uns segons arribareu automāticament al bloc de les
Fitxes de dubtes i terminologia