Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

plural

 1. (Punt elaborat a partir de la gramàtica de l'iec, novembre 2003) Els noms i adjectius [aguts] masculins acabats en , -x, -ix i -tx formen el plural corresponent afegint la terminació -os: per exemple, comerços, enllaços, lluços, reforços, annexos, fixos, ortodoxos, reflexos, calaixos, feixos, gruixos, peixos, cartutxos, despatxos, esquitxos, sandvitxos, faxos? .

  Hi ha, però, mots que són invariables i mots que fan el plural amb -s. Per exemple:

  a) Mots plans o esdrúixols, independentment que siguin masculins o femenins:

  TerminacióExemples
  invariables gràficamentatles, caos, càries, croquis, cutis, dimecres, llapis, mecenes, necròpolis, pàncrees, piscolabis, sífilis, i tots els acabats en -us (estatus, focus, globus, venus)
  -x ([ks]) : + sapèndixs, cèrvixs, còdexs, hèlixs, índexs, vèrtexs

  b) Dins els mots aguts:

  GènereTerminacióExemples
  masculíinvariables gràficamentananàs, blocaus, bordeus, cros (i els compostos ciclocròs o motocròs), dijous, dimarts, edelweiss, ens, fons (i compostos com ara aiguafons, rerefons), gauss, gneis, pus, rais, reps, temps (i compostos com ara entretemps, migtemps)
  -x ([ks])/ -tx ([]): + sduxs, linxs, luxs, texs, boxs, faxs?
  femeníinvariables gràficamentplebs, pols, tos, urbs
  : + scalçs, façs, falçs
  -x ([ks]) : + sesfinxs, floxs, larinxs

  c) Els noms compostos el segon constituent morfològic dels quals ja és plural: comptagotes, emprenyavelles, llepafils, mataaranyes, matafaves, milfulles, obrellaunes, paracaigudes, penja-robes, portaavions, portamonedes, trencaclosques, trencaolles.

 2.  

 3. El plural dels composts sintagmàtics nominals:

  He pegat una mirada en la gcc (setembre 2007) i he trobat dos llocs on es parla d'estos composts: S5.4.3.1 (Núria Martí i Girbau) i M7.3.4.1 (Lluïsa Gràcia).

  En els dos casos es comenta la qüestió del plural i es comenta que hi ha les dos possibilitats, amb tendència a la flexió en els dos noms. Amb tot, hi ha algunes excepcions marcades pel diec (i el gdlc):

  clau
  4 f. [usat sovint adjectivalment en forma invariable] Essencial, indispensable. Paraules clau. Indústria clau.

  estàndard
  3 adj. [inv.] Que s’ajusta a un tipus, model, norma, determinat. Fitxa estàndard. Un diari en format estàndard.
  5 adj. [inv.] Que té unes característiques mitjanes que serveixen de referència. Producte estàndard.
  6 adj. [inv.] Mancat d’originalitat. Una bellesa estàndard.

  El gdlc recull «punta»:
  punta
  5 adj inv 1 De màxima activitat, intensitat, modernitat, màxim rendiment, etc. Les hores punta del metro, del trànsit. Tecnologia punta.

  I també en el gdlc «model» (sense indicar que siga invariable):
  model
  2 [usat sovint adjectivalment] Persona o cosa digna d'ésser imitada per la seva perfecció o que posseeix en grau eminent qualitats que en fan el representant d'una categoria determinada. És un model de cavallerositat. Un pare model.
  En el cas de «membre», el diec dóna un exemple clar:
  membre
  4 1 m. Part o constituent d’un tot o d’una cosa organitzada, unitat dins una sèrie. Els membres d’una proposició, d’un període. Els membres o proposicions d’un sil·logisme. Els pilars, motllures i altres membres d’una construcció. Els estats membres de la Unió Europea.
  La gramàtica de l'avl tracta la qüestió en diversos llocs. Per exemple, en el punt 11.7, sobre la flexió de nombre en els composts:
  b) Si els dos constituents d’una paraula composta s’escriuen separats i els dos són substantius, només adopta la marca de plural el primer dels substantius i el segon queda invariable:
  Composts separats
  singular plural
  camió cisterna camions cisterna
  decret llei decrets llei
  hora punta hores punta
  vagó restaurant vagons restaurant
  A pesar d'eixa afirmació restrictiva, més avant la gramàtica de l'avl obri el camp quan en torna a parlar tractant la concordança de l'adjectiu (12.3):
  a) Els noms que s’habiliten com a adjectius mantenen el gènere originari i, en general, no presenten variació de nombre:

  les bruses taronja
  les ciutats dormitori
  les hores punta

  Tot i amb això, en la mesura que es convertixen en verdaders adjectius admeten també la concordança de nombre:

  les paraules clau o bé les paraules claus
  les formes estàndard o bé les formes estàndards
  els vestits rosa o bé els vestits roses
  I la gnv torna a tocar la qüestió quan dóna la indicació següent (38.3.1.b):
  b) Els composts amb l'estructura [N N] poden ser coordinants o subordinants. En el primer cas, entre els dos constituents s'establix una relació additiva, i la flexió recau en els dos constituents: magistrat jutge / magistrada jutgessa, magistrats jutges / magistrades jutgesses. En el segon cas, el segon constituent es comporta com a modificador del primer, que és el que admet la flexió: el compost hora punta, per exemple, presenta la forma plural hores punta i fa referència a una hora de màxima intensitat de trànsit, de consum elèctric, etc.

  És a dir, l'avl, a pesar de la indicació inicial, dóna com a bones les dos possibilitats sense excloure'n cap. El gd62 només considera invariable estàndard i no diu res en la resta de casos.

  Trobe que la tendència és clara —d'acord amb el que és habitual en la llengua general— cap a la concordança en els dos noms. Per tant, hauríem de pensar que és, en molts casos, una qüestió estilística (tal com es deduïx del que diu el dpnh per a l'espanyol) que s'inclina cap a la flexió en els dos elements en la majoria dels casos.

  En tot cas, faig una cercar ràpida en Google (consulta: 12.01.2011) i trobe els resultats següents:
  Termes sing./ pl.no concordenconcorden
  estats clau / s: 1.310 658
  jugadors blaugrana / es: 14.400 4.420
  indústries clau / s: 1.310 249
  membres clau / s: 999 120
  mots clau / s: 75.200 13.700
  paraules clau / s: 5.820.000 505.000
  propietats clau / s: 350 12
  qüestions clau / s: 15.600 5.200
  temes clau / s: 89.500 10.800
  termes clau / s: 5.200 332
   
  jugadors clau / s: 5.320 7.600
   
  camions cisterna / es: 16.400 1.510
  hores punta / es: 81.800 8.050
  nacions estat / s: 2.140 1.790
  pares model / s: 264 109
  proves estàndard / s: 574 158
  vaixells escola / s: 1.140 42
   
  estats membre / s: 45.400 439.000
  fitxes estàndard /s: 33 55
  magistrats jutge / s: 3 3.670
 4. El signe de puntuació denominat «punt i coma» és també un compost sintagmàtic (del tipus [N Conj N]) i, segons la gramàtica [pdf] en elaboració (des de fa anys i panys) de l'IEC faria el plural «punts i comes» (la gramàtica de l'AVL no en diu res, del plural d'estos composts). A pesar d'això, una consulta en Zèfir (04.02.2015) ens ha permés esbrinar que els tècnics no estan en general convençuts que això siga aixina. Per exemple, segons raonava Meritxell Freixas:
  Podem notar que, tot i ser un compost sintagmàtic coordinant (N Conj N), en els quals es flexionen els dos noms, moltes vegades hom el considera un compost sintagmàtic subordinant (en què té més pes un dels components, en aquest cas «punt», i només es flexiona el primer element), consideració que es pot veure en l'ús que en fan universitats, editorials, diaris...
  Com a proposta alternativa tenim, per tant, «punts i coma» (i deixarem de banda altres possibilitats: «els punt i coma»; o «els punticomes», que demanaria crear punticoma*). El plural «punts i coma» és la forma que fan servir, per exemple, el Llibre d'estil de la Diputació de Girona o el mateix Termcat (Terminologia i fraseologia dels productes informàtics; veg.):

  es poden utilitzar comes, punts i coma o altres caràcters com a delimitadors de camp entre les cel·les

  • es poden utilitzar comes, punts i coma o altres caràcters com a delimitadors de camp entre les cel·les
  • en commas, semicolons, or other characters can be used as the field delimiters between the cells

 5. Plural -ns: la diputada Llinares i Llorca (2001), de la Vila Joiosa, fa el plural «vostens».