Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

plomada

  1. (GDLC) f 1 Tinta que agafa una ploma en sucar-la. 2 Ratlla o ratlles que hom pot escriure amb una sola plomada. 3 Acció breu d'escriure.
  2. L'accepció 3 recollida pel GDLC cal estendre-la a l'acte figurat amb què a voltes s'indica que s'ha pres una decisió dràstica i ràpida: « Colp de ploma. «Item offici de scriva requer hom de gran consciencia, en quant ab una plomada de tinta pot hom levar o baxar, perdre o guanyar. Per tal diu lo exemple: -No y ha pijor colp que de plomada." Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública cap. XXIX» (VFaraudo); "Açò és un grapat enorme d'intervencions i d'actuacions que escaparien dels instruments de regulació directament d'una plomada" (Rafael Arnal i Ibáñez, 07.03.2006, Corts Valencianes);. Caldria incloure en els diccionaris, doncs, les accepcions que sí que recullen el DCVB (o el DRAE per al castellà plumazo):
    «|| 3. Cop de ploma; senyal, ratlla, dibuix o lletra que es fa amb un cop de ploma; cast. plumada. Plomada primorosa: Calami ductus insignis, Lacavalleria Gazoph. Ja tinc ordes dades perquè no em posin ni una plomada als llibres, Oller Febre, ii, 214. a) fig. Acció breu d'escriure.» (DCVB, s. v. plomada)
    «2. m. Trazo fuerte de pluma y especialmente el que se hace para tachar lo escrito. de un ~. 1. loc. adv. coloq. Denota el modo expeditivo de abolir o suprimir algo.» (DRAE, s. v. plumazo)