Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

plagar

  1. Ni el GDLC ni el GD62 recullen este verb, que és antic i sí que apareix en el DCVB:
    || 1. ant. Nafrar, ferir; cast. herir, llagar. Fou plagat Làzer per sa preguació, Canals Carta, c. 44. So estat plaguat per aquells que amava en llur casa, Quar. 1413. Vostre cor, | com fon plagat ab la sageta d'or | ab què Amor plaga 'ls enamorats, Ausiàs March lxxix. || 2. Omplir d'una cosa nociva; cast. plagar. "El camp està plagat d'insectes". Com so plagat de tan vergonyós vici, Ausiàs March xliii.

    També el recull el DGFPASTOR.


  2. D'altra banda, el GD62 recull l'adjectiu («de règim») plagat -ada:
    plagat -ada adj règ Infestat. Un camp plagat d'insectes.