Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Corrals de Poçolo

  1. Suposava jo que devia ser una denominació antiga del que actualment és el Pla de Corrals (Simat de la Valldigna), però em comenta Àngel Alexandre (19.06.2006 dl.) que això no és així, sinó que el topònim correspon a una zona, a un accident orogràfic (o a un pou?) que hi ha abans, anant-hi des de Simat. Comenta també Àngel Alexandre que ha sentit a Simat la denominació «Puzuélo».

    La referència on he trobat el topònim és esta:

    Quan, el 1307, els cistercencs assenten per rompre ermots —ad excaliandum, com precisa tan bé el llatí— unes famílies als Corrals de Poçolo, un petit pla verge al fons de la serra del Buixcarró cap a la banda de ponent —anomenat més tard Corrals del Poçuelo—, els manen construir les cases de teula o palla i els corrals per al ramat envoltats de doble tanca de tapial, com a mesura de seguretat [...]. (Ferran Garcia-Oliver, La vall de les sis mesquites, 2003, pàg. 43)
  2. Coromines recull en l'ONOMAST (I, pàg. 40) el mateix topònim en altres llocs, i tots derivats del llatí puteolum: Puçol, Poçol (Alfauir), Puçol (Gandia), el Puçol (Portell-Morella); els Poçolos (Sueca); el Posolo (Bocairent). Podem observar que la sonorització de la -s- es dóna en Simat i en Bocairent, i a més amb africació en altres derivats de puteolum: Alputze (Ciutadella), els putxols (Xàtiva); encara més, la -u- primera, també és coneguda en altres topònims: puça (Castalla), la Pussa (Palma de Gandia) —i no sé si el camí de Puça de Tavernes de la Valldigna també hi està relacionat.