fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

sistema pinyin

 1. El terme pinyin és un transcripció del xinés del nom que rep este sistema de transcripció a la grafia llatina. Es tracta, en principi, d'un manlleu no adaptat, per la qual cosa convé escriure'l en cursiva (tal com indica el diccionari Clave per a l'espanyol). La GEC ho escriu amb majúscula inicial en l'entrada, però amb minúscula en altres entrades (Wade-Giles).
 2. (GEC) Sistema de transcripció del xinès, oficial a la República Popular de la Xina des de 1957. Fou creat per difondre la pronúncia del mandarí de Pequín com a estàndard a la resta del país i per unificar les formes dels noms propis en documents oficials i diplomàtics. Consta de 20 consonants i 6 vocals de l'alfabet llatí. Té els precedents en diversos intents del principi del s XX de crear un alfabet fonètic, que tingueren un fort impuls a partir de la revolució (1949). L'ús exclusiu del Pinyin per part del govern de la Xina continental a partir del 1979 ha contribuït a arraconar altres sistemes, com el Wade-Giles.
 3. (Encyclopaedia Britannica) «also spelled Pin-yin, also called Chinese Phonetic Alphabet , Chinese (Pinyin) Hanyu pinyin wenzi ("Chinese-language combining-sounds alphabet") system of romanization for the Chinese written language based on the pronunciation of the Peking dialect of Mandarin Chinese.»
 4. (Merriam-Webster)

  «Main Entry: pin·yin
  Pronunciation: 'pin-'yin
  Function: noun
  Usage: often capitalized
  Etymology: Chinese (Beijing) pinyin to spell phonetically, from pin to arrange + yin sound, pronunciation: a system for romanizing Chinese ideograms in which tones are indicated by diacritics and unaspirated consonants are transcribed as voiced -- compare ».
 5. (Encyclopedia.com, s. v. Pinyin)
  (pĭn´yĭn´) «[Chin. pinyin zimu = phonetic alphabet], system of romanization of Chinese written characters, approved in 1958 by the government of the People's Republic of China and officially adopted by it in 1979. Its use replaces that of the more complex Wade-Giles system (1859; modified 1912), among others. The reasons for adopting Pinyin included promoting a national language, establishing a means for writing non-Chinese (minority) languages in China, and encouraging foreigners to learn Chinese. Pinyin is not used officially in Taiwan.»
 6. (Clave) [pinyin (del chino) s. m. Sistema de transcripción fonética de la escritura china al alfabeto latino.
 7. Enllaços:
  • Wikipedia

Notes:

1. (GEC) sistema Wade-Giles Sistema de transcripció del xinès ideat per Francis Thomas Wade (1818-95) i modificat posteriorment per Herbert Allan Giles (1845-1935); per això és conegut també com a sistema Wade-Giles. Molt difós a l'Occident a través del món cultural britànic, comença a cedir davant la difusió creixent del sistema pinyin, oficial a la Xina.