Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

pijo, pija

 1. Terme castellà que significa, segons el drae:
  1. adj. despect. coloq. Dicho de una persona: Que en su vestuario, modales, lenguaje, etc., manifiesta gustos propios de una clase social acomodada. U. t. c. s.
  2. adj. despect. coloq. Perteneciente o relativo a estas personas.
  3. m. Cosa insignificante, nadería.
  4. m. malson. Miembro viril.
  5. f. malson. pijo (║ miembro viril). estar alguien a pija. 1. fr. Guat. Estar borracho.
  Segons el Clave:
  adj. 1 col. desp. Característico de quien ostenta de forma afectada una buena posición social y económica: Ese modelo de coche es muy pijo.
  adj./s. 2 col. desp. Referido a una persona, que ostenta de forma afectada una buena posición social y económica. s. m.
  3 vulg. malson. pene
  4 [un pijo vulg. Muy poco o nada: Nos dieron unas entradas tan malas que no se veía un pijo desde donde estábamos.
  ETIMOLOGÍA: De origen incierto.
 2. En català, el terme despectiu té diverses opcions més o menys adequades, a causa de la fortuna que hagen pogut fer en àmbits determinats. El Dcascat dóna fatxenda, tifa, merda, però no sembla que cap d'eixes opcions done compte de l'accepció més difosa actualment: 'persona que exhibeix la seua gran capacitat econòmica mitjançant tot allò que posseeix i amb pautes de comportament que traspuen hipocresia, vanitat i supèrbia', definició que podríem ampliar o concretar amb altres característiques associades al fet principal i associant-ho a l'esnobisme. Potser només fatxenda té un cert possible ús, però sense arribar a reflectir connotació social i econòmica que ha adquirit el terme castellà pijo.

  S'han proposat opcions diverses (Zèfir, 22.09.2004: Pere Saumell, Begonya Soler, Àngel Alexandre, Jonathan Kaye): pixaví, senyoret, piu (piuet), preppie (anglés americà) —Pere Saumell en proposa l'adaptació: prepi—, posh (anglés britànic) —Jonathan Kaye en proposa l'adaptació: poix, poixa—, bufa, segons Miquel Adrover (Migjorn, 11.01.2010):

  [E]l mot que més s'hi acostava era bufa ("En Joan sempre fa de bufa"), però que no hi coincidia exactament.
  Cal tindre en compte que la coneguda Spice pija és en anglés Posh Spice. Per tant, caldrà esperar la fortuna que puguen fer tant les adaptacions com eixe tipus social actual, que potser desapareix abans que trobem la manera de descriure'l en català.