pick and place

·      Maribel, 13.12.96, document de la UJI: «col·locació de components de muntatge superficial assistida per ordinador (pick and place)». Aquesta expressió no apareix en els diccionaris d’informàtica que tinc a l’abast.