fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

peto

 1. (DVAL) «peto m. INDUM. Tros de tela més o menys llarg i ample que cobrix la part superior del pit.»
 2. Hi ha també un terme castellà de la construcció recollit pel DEA:
  peto m. [...] 5 Antepecho (barandilla o muro bajo que se pone en determinados lugares altos para evitar caídas).

  En català seria ampit (GDLC):

  ampit m CONSTR 1 Paret que arriba aproximadament a l'alçària del pit i que serveix de protecció.
 3. En l'àmbit de les corregudes de bous (proposta del Cercaterm, octubre 2005):
  peto ca peto, m, ca plastró, m / es peto // Peça que es col·loca al pit i al costat dret del cavall del picador per a protegir-lo de les envestides del toro.
  El Vocabulari taurí de la Generalitat Valenciana dóna plastró per a este concepte.

 4. Segons el Salt 2.0:
  plastró m. Peça de l'armadura que protegia el davant del pit. \2. m. Peça de cuiro emborrada que es posa al pit per esmorteir els colps del floret. \3. m. Corbata que cobrix part del pit. \4. m. ANAT. Regió ventral de la closca dels rèptils quelonis que presenta forma de làmina molt plana. \5. m. PAT. Zona d'induració al voltant d'un focus inflamatori.