pètita

·      (diec) Allò que es demana a la fi d’un escrit, una sol·licitud, una instància, un memorial.

·      (dejur) pètita / es pétita, suplico / fr pétition / it petizione.