pes ideal

·      La fórmula del pes ideal que utilitzen els ajuntaments en les oposicions de policia és: PI= 0,75 (talla en cm - 150) + 50.