pesca en redolins

·      A Anna li apareix en un document.

·      (Materials de Toponímia I, pàg. 375, Empar Aleixandre, «Aproximació a la toponímia antiga de l’Albufera de València: els redolins») «[L]locs fixos de pesca usats pels pescadors de la comunitat del Palmar. L’apel·latiu respon al sistema de sorteig.»

·      (dcvb) rodolí (o redolí) 4. ant. Bolleta de cera engomada, dins la qual es posava un paperet o llenca de pergamí on constava el nom d’una persona; ...