prsec*

      Aix anomenen a Clig les bresquilles. La planta s el perseguer* (Aureli).