Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

peatonal

 1. El daux (1996) indica (a més del significat: 'de vianants', 'per als vianants') que aquest adjectiu castellà és difícil de substituir i se'n va a la solució italiana per a proposar pedonal, pedonalitzar i pedonalització. Em sembla que se n'ha passat de tant de fugir. Posats a acceptar manlleus em sembla més natural admetre les formes sobre peató*, que al cap i a la fi ve del francés (a través del castellà) i és viu, i no com la forma provinent de l'italià (que té alguna altra virtut sonora graciosa).

  I ara (2011), al cap dels anys, hem sobrevixcut, però encara no ho hem fixat definitivament, pel que sembla. Per això, Albert Pla Nualart («Per una llengua més nova que l'anar a peu», Ara.cat, 07.06.2011) renova les propostes (tot i que Ruaix continua amb la mateixa):

  En català dues arrels lèxiques permeten aquest joc: peó («home que va a peu») i pedestre («que va a peu»). Sense marginar el vianant, podríem optar per zona peonal, peonalitzar i peonalització o bé zona pedestre, pedestritzar i pedestrització. Josep Ruaix, en el seu Diccionari auxiliar (n'acaba de treure una versió actualitzada que porta Nou al davant), veu el problema i proposa la solució italiana. Però el nas em diu que pedonal i pedonalitzar ho tenen més difícil.

  Cal tindre present, per tant, la possibilitat amb derivacions de pedestre, tal com fan anglesos i portuguesos. Amb tot, convindrà tindre en compte que el docv fa ús de la propostes amb vianants (després d'uns pocs descuits amb peatonal entre el 2000 i el 2004):

  Acord de 3 de juny de 2011, del Consell, [...] en la carretera de vianants CV-422 de Turís a Llombai (per Camp Julián) (B-235).

  Licitació número 2010/13/159 passarel·la per a vianants-ciclista sobre l'autovia V-21. Puig (PIP); i 2010/05/090 Pla integral d'accessibilitat bàsic a Vinaròs (PIP).

  Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer per a vianants perpendicular a l'avinguda Doctor Corachán (denominada Luis Vives) en el municipi de Chiva.

  Licitació dels expedients 2006/13/0190, passos inferiors (rodat/per a vianants) d'accés a l'ampliació de la Universitat d'Alacant des del campus actual [...].

 2. El Termcat ha fixat: conversió en zona de vianants (en lloc de peatonalització*) i de vianants (en lloc de peatonal*).
 3. Imma Cerdà (Diputació de València; 2002) proposa (i utilitza) peonal*, atés que peó significa 'home que va a peu'.
 4. Hi ha ara també en llenguatge de l'administració (informació d'Aureli Querol, juliol 2004), i no sabem massa bé a què correspon, el terme castellà semipeatonal. Ben mirat, la majoria dels carrers són d'eixe tipus, ja que tenen lloc per a vianants i per al trànsit. Segurament, el terme deu fer referència a diverses coses alhora. En català es pot descriure el mateix de diverses maneres: d'ús exclusiu o parcial per a vianants (castellà: «de disfrute peatonal exclusivo o semipeatonal» [Llei 12/2003; dogv 4.479, 11.04.2003]); vial de vianants parcialment o vial parcialment de vianants (castellà: «vial semipeatonal»).