peanya

·      D’acord amb el dvisualc rep aquest nom, en la placa turca o turca (sanitari de plat rectangular sense seient), cadascun dels dos petits pedestals que permeten que el cos es mantinga per damunt dels excrements, l’orina o l’aigua, quan es fa ús d’aquest sanitari.

·      En castellà, terrazón (Ø despasa-calpe)

·      (dec) f 1 Pedestal. 2 Tarima d’obra o de fusta que hi ha davant l’altar.