fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

peak oil

  1. Pel que he trobat en Internet (16.09.2004), peak oil és un terme anglés que s'utilitza per a denominar el desfasament entre la demanda i la producció mundials de petroli, més concretament, per a denominar la situació en que la producció de petroli no pot abastir la demanda, una impossibilitat en creixement constant i amb greus conseqüències econòmiques, socials, mediambientals i de tot tipus.