Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

saber y entender

  1. Hi ha una fórmula bastant habitual en alguna documentació castellana (com ens ha assenyalat Joan Lluís Quilis, [llista Zèfir, 15.12.2006]). Es tracta d'un formulisme heretat d'altres èpoques i que no cal repetir en català fent-ne una tradició literal. En català podem seguir el que indiquen el Justiterm (recurs 32 del Multicerca) i el Manual d'estil de l'Ajuntament de Mataró [PDF]:
    «con arreglo a su leal saber y entender: segons el seu parer»

    No apareix la fórmula espanyola en els Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català (Generalitat de Catalunya, 1999), que recollia, segons dien, «terminologia i fraseologia jurídca i administrativa normalitzada». No apareix en el Termcat (Neoloteca i Cercaterm, 2006).

  2. En canvi, sí que hi fa una referència interessant Daniel Cassany («Plain language in Spain», Clarity, 53, maig del 2005 [PDF]) :
    Civil servants had to be flattered to get them to carry out their normal duties with addresses such as: «according to your faithful knowledge and understanding (según su leal saber y entender)»; «… grace which is hoped to be obtained through your just action, most illustrious One (gracia que espera obtener del recto proceder de Vuestra Ilustrísima)»; «my very Lord (muy Señor mío)».