paper

·      Les grandàries normalitzades de paper DIN s’indiquen sense guionet: DIN A3, DIN A4, etc.