Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

panzell

 1. Segons Colomina:
  panzell Tindre panzell, 'patxorra, lentitud, anar a la seua' [...] A Polop i a Benidorm hi ha la variant +pangell. [...] Dcor (s. v. panxa) hi veu «verament un terme valencià heretat des de temps pre-jaumins, i que per una reacció exagerada contra el mossarabisme , una mena d'ultracatalanització, canvià un panxell originari en pancell». Em sembla que la variant de Polop pangell confirma la idea del mestre. (La vacil·lació tj / tx és normal en els mossarabismes: cf. clòtxina / clòtgina.)
 2. El diputat Alfred Botella i Vicent (Entesa) el dia 02.12.2004 a les Corts Valencianes, adreçant-se al conseller de Sanitat:
  Perquè..., vosté té un panzell, senyor conseller, que, clar, crida molt l'atenció, no?! Perquè, clar, vindre ací, dir estes coses i quedar-se tan panxo...! Jo crec que, la veritat, un poc de rubor deuria tindre vosté.

  I el 10.12.2009 el diputat Fernando María Giner Giner (PP):

  Perquè parlar de cara, quan fa hores que s'ha utilitzat amb el beneplàcit del govern, res s'ha dit en contra, com a moneda de canvi les fruites i hortalisses i, en particular, la taronja, fa falta tindre panzell, per a utilitzar eixe argument fa falta tindre panzell, per no dir-li-ho d'una altra manera.
 3. És un mot conegut a Carcaixent (la meua família - desembre 2004): «Quin panzell tens!» ('patxorra'); pronunciat amb [z]. Tanmateix, a una part de la família no li sonava (desembre 2009).
 4. reig2 recull també l'expressió tindre panzell:
  [..] que vol dir tindre sang freda, tranquil·litat, capacitat d'autodomini, davant de situacions aadverses o molt desagradables; ser capaç de suportar amb paciència i tranquil·litat, sense immutar-se, injúries i afronts. Aquesta expressió té un cert sentit pejoratiu.