panell

·      Terme que va desaparéixer del diec (quan tenia la forma pannell) substituït per plafó. Però el diec manté la forma panell per a ‘taulell o plafó, de gran superfície, utilitzat en diverses aplicacions tècniques, constructives, arquitectòniques, etc.’ i per al terme panell direccional ‘dispositiu de guia format per una plaxa metàl·lica plana amb unes puntes de fletxa dibuixades que prohibeix el pas i informa sobre el sentit de circulació que cal seguir’. Plafó té uns usos més especialitzats en arquitectura, ebenisteria, etc., i una accepció més general d’ús habitual ‘objecte format per una superfície plana de materials diversos, disposat per a situar-hi informació’.