Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Pacte pel valencià

  1. En juny del 2001 els partits polítics PSOE i PP van firmar un "pacte pel valencià", un altre intent de fer propaganda al voltant de la llengua. La intenció va ser valorada més o menys positivament pel BNV i per Esquerra valenciana (veg.), ja que, una altra volta, la política lingüística és únicament un recurs electoral sense concrecions que canvien el rumb erràtic i discriminatori respecte dels drets dels ciutadans del País Valencià que ha dut fins ara.
  2. Veg. el text del pacte.