Pinet

      Partides: la Costera, el Pujol, els Olivars, els Pinars, les Lloses, el Runal, Lloma dels Pins, Penya del Romeral, la Solana, les Xares, els Bruquets

      Barrancs: les Lloses,