PRI

      Sigla: pla de reforma interior (en els anuncis dels ajuntaments).