oxitall

·      El dec dóna oxitallament, però en el diec i en el dtaller apareix la forma oxitall.

·      (diec)  m. Operació de tallar un material mitjançant la flama d’un bufador oxhídric o oxiacetilènic.