outsourcing

·      [96/A2356Consell] «En aquest sentit, s’hauran d’obtenir com a resultats evidents d’aquesta reflexió, les alternatives de prestació dels diferents béns i serveis (privatització, gestió directa o indirecta, oustsourcing, [...]»

·      Ø collins, webster, oxford

·      Suposat anglicisme que deu significar ‘proveïment extern’ o cosa semblant.

·      Veg. subcontractació.