Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

òstia*

  1. Ens ha resultat curiós vore que l'edició de butxaca d'Edicions 62 (1998) d'A la carretera (1955) de Jack Kerouac (traducció de Manuel de Seabra, 1996) utilitza les formes òstia i osti quan s'expressa esta interjecció. La forma que apareix actualment en els diccionaris més habituals és hòstia, tot i que hi ha una forma més antiga sense hac, òstia, que també correspon, segons el dcvb, a:
    ÒSTIA f. Ostra, mol·lusc bivalve de les espècies Ostrea edulis (òstia blanca) i Spondylus gaederopus (òstia vermella); cast. ostra. S'usa el nom d'òstia principalment a Menorca. Òsties de mar e crema-les e fes-ne póluora, MS Klag. segle xiv, 17.
  2. En tot cas, la interjecció —comuna encara hui en dia (setembre 2008)— apareix en els diccionaris amb la lletra hac inicial. Segons el gdlc (s. v. hòstia):
    3 2 Expressió usada per a manifestar admiració o contrarietat.