Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

oreja

  1. Substantiu femení espanyol, terme de l'àmbit de l'urbanisme. No apareixia en el Cercaterm (gener 2005). Hem trobat el terme castellà en documents d'urbanisme produïts a Madrid (i a Sagunt), on esmenten oreja, orejeta i oreja de burro, que són unes ampliacions de les voreres en els cantons dels carrers.
  2. Exemple d'oreja tret de Cuaderno de intervención peatonal de Apie, Asociación de Viandantes.
  3. (Reposta del Cercaterm, gener 2005) «Català: orella, f; Castellà: oreja; martillo Francès: avancée de trottoir; oreille Anglès: kerbed projection Definició: Eixamplament de la vorera en la cantonada d'una cruïlla, habitualment produït fent acabar la banda d'estacionament.»
  4. En francés hem trobat (Ajuntament de París [PDF]) la denominació «trottoir arrondit en avancée» o «angles de carrefours en avancée», que és una descripció del mateix element (on la part essencial seria la locució en avancée o el terme avancée); també (a Dunkerke [PDF]): «les avancées de trottoirs aux abords des carrefours permettent de raccourcir les traversés [...]».