Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

ordre lexicogràfic

  1. Es pot definir formalment (a1, b1) > (a2, b2) si i només si: i) a1 > a2; o bé, ii) si a1 = a2, aleshores b1 > b2. Aquest és l’ordre en què estan aplegades les paraules en un diccionari. (Veg. D. Raventós, El derecho a la existencia, ed. Ariel)