oració sintètica

·      Són aquelles oracions «en què el subjecte apareix darrere el verb, no contraposat a aquest sinó com una mena de complement (podríem anomenar-lo, doncs, subjecte completiu), com formant part del predicat [...]. Els verbs d’aquestes oracions, que són intransitius, solen indicar esdeveniment, existència, moviment, etc.» (Ruaix, EC2, pàg. 85)[tema]