oient

·       La forma oient és la més usada habitualment en els mitjans de comunicació. La forma oďdor sembla que s’ha restringit a terminologia especialitzada o histňrica (Zčfir, 04.02.2002).