office

·      D’acord amb els diccionaris dval i dec, cal escriure aquest terme en cursiva, ja que es tracta d’un mot francés (o anglés, o ambdues coses). Segons el Termcat (Calaix 5) cal escriure’l en redona, perquè diuen que l’han admés en català amb aquesta grafia, atesa la gran difusió del mot. La pronúncia ha de ser amb la o tònica. És molt discutible aquesta prescripció del Termcat de la redona sense haver fet l’adaptació del mot. Mentre no ho recullen en redona els diccionaris, caldria continuar usant-lo en cursiva. D’altra banda, el diec marca el manlleus no adaptats la indicació de la llengua de procedència entre claudàtors.

·      En castellà, segons el Termcat, el drae l’ha adaptat ofís. Però resulta que no apareix aquest mot en 21.ª edició (1992), ni office tampoc.