obtentor*

·      Terme provisional del Termcat (16.05.00) obtentor -ra: genetista que treballa en l'obtenció i la millora de races animals o varietats vegetals.