obrar

·      És correcta l’expressió jurídca capacitat d’obrar, que només apareix en el djur? No apareix tampoc en el drae en castellà. La utilitze en la Llei 6/1997, on apareix en castellà i en català.

·      Apareix el sintagma capacitat d’obrar en la definició de estat civil (dval).