obra de paleta

ˇ      (dneol) 1019 obra de paleta f / es albaņilería / fr maįonnerie / en masonry // Obra construīda amb materials utilitzats pels paletes.

ˇ      (dfullana) obra / - de picapedrer i paleta Qualsevol obra en la construcciķ de la qual s'hi [sic] emprin pedra, maons, carreus, ciment, guix i altres materials anālegs. Albaņilería.

ˇ      En el DOGV, obra d'obrer (?). Veg. mestre d'obres; veg. ram de paleta