Orxeta

       Embassaments: de lAmadrio,

       Fonts: de Xoi (j], transcriu Coromines en lonomast).