OIR NOT.

·      Abreviació d’alguna cosa desconeguda que utilitzen a la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana: «Que Lucía Hervás Asins (OIR NOT.: María José Masip Suey) ha interposat...».

·      Per telèfon diuen que és una referència interna del Tribunal que haurien d’haver llevat del document que ens ha arribat per a publicar al Diari. Es lleva tant l’abreviació com tot el contingut entre parèntesis. Altre voltes l’abreviació és O. N..