fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Normes de Castelló de 1932

  1. Bases per a la unificació de l'ortografia valenciana sembla que és el títol provisional que va escriure Lluís Revest i Corzo al cap dels textos mecanografiats que va enviar a Joaquim Reig Rodríguez, després de bandejar altres noms possibles (regles i normes). Després han estat conegudes amb altres denominacions diverses (per exemple: normes del 32 o normes de Castelló) que han consolidat la tendència a oblidar el terme bases, nom segurament provisional i conseqüència del context de l'època i de la intenció d'arribar a un consens general en un àmbit poc procliu a normatives.
  2. Vegeu el facsímil de l'edició feta per l'Ajuntament de València l'any 1933: Normes d'ortografia valenciana.
  3. Bibliografia sobre les normes de Castelló.