Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

normar

 1. [Maribel, 20.10.1997] Ens apareix en la versió castellana d'un document: «Que normaba la base quinta». Atés que no apareixia en el drae ni en el Moliner, suposàrem que era una creació espúria en compte de regulaba, establecía, determinaba, etc. En català el document duia: «determinats per la base...».
 2. El drae01 diu:
  1. tr. Dictar normas.
  2. Cuba y Méx. Sujetar a normas.
 3. En català, el gdlc del 1993 només recollia el verb per a les matemàtiques, però actualment (març 2009) li dóna una altra accepció per al dret:
  v 1 tr mat Establir una norma.
  2 intr dr Establir normes jurídiques.