fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

nefró

 1. Segons el DEMED, hi ha els termes catalans nefró i nefrona (que remet al primer), i en castellà és nefrón; en Internet, però, apareix més sovint nefrona en espanyol. Cap dels dos apareix en el DRAE01 o en el VOX (maig 2004).
 2. (Cercaterm) ca nefró, m; nefrona, f / es nefrona / fr néphron / en nephron // Unitat anatòmica i funcional del ronyó dels vertebrats.
 3. El DUEAE remete de nefrón a nefrona:
  nefrona nombre femenino biología Unidad anatómica y fisiológica del riñón: ej la orina sale de la nefrona hacia los tubos colectores y de éstos a los uréteres y a la vejiga. sin nefrón.
 4. (DEMED)
  (al Nephron; an nephron; c nefrón; fr néphron; it nefrone)

  1 Unitat anatòmica i funcional del ronyó constituïda pel glomèrul, o corpuscle de Malpighi, i pel túbul renal. Aquest té diversos segments: túbul contort proximal, nansa de Henle (porcions ascendent i descendent), túbul contort distal i túbul col·lector.

  2 nefró cortical Forma el 85% dels nefrons. Tenen una nansa de Henle molt curta, que en la major part dels casos no penetra a la medul·la. També és anomenat nefró superficial.

  3 nefró inferior Conjunt format per la part ascendent de la nansa de Henle i el segment tubular distal.

  4 nefró juxtamedul·lar Nefrons situats prop de la junció corticomedul·lar. Tenen una nansa de Henle molt llarga que s'estén per l'interior de la medul·la i està en íntima aposició amb els vasos rectes.

  5 nefró superficial Nefró cortical.