neandertal*

·      Terme que no és recollit com a substantiu ni adjectiu en els diccionaris. Però és utilitzat així (els neandertals) per l’editorial Bromera (J. Bertranpetit, Viatge als orígens, 1998).