Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Negro, tossal

  1. Topònim d'Alpuente i la rodalia. La denominació en castellà és: cerro Negro.

    Segons la base de dades de l'avl, és un topònim dels municipis d'Alpuente, Benafer, Xulella, la Pobla de Sant Miquel, Quesa, el Toro, Tous i Toixa.