Neander

·      El nom de la vall de Neander, és a dir Neandertal (<Neander Thal en alemany) —que ha donat nom al neandertal— és degut a un obscur compositor alemany del segle xvii, Joachim Neander. (Lalueza, DNA antic).