mostillo

ˇ      (dcvb) m. Confitura casolana que es fa amb farina, nous i vi novell (Tremp, Balaguer, Ll., Montblanc, Camp de Tarr., Maestrat). Sin.: raīmat, arrop. Etim.: de most + sufix castellā -illo.

ˇ      Ø dval, dec, diec, cercaterm.