mortasa

·      (gdlc) (del fr. mortaise, fr. ant. mortoise, íd., d'origen incert) f. tecnol 1 Forat, mossa, entalla, etc., generalment de forma rectangular, practicat en una peça de fusta o de metall i destinat a rebre la part sortint d’una altra peça que hom hi vol encaixar. 2 Ranura practicada longitudinalment en un eix o arbre, destinada a col·locar-hi una xaveta.

·      (gdlc) mortasar v. tr. Fer mortases (en una peça de fusta o de metall).

·      [Nota anterior: (dec) f gal·l tecnol 1 Forat, mòssa, entalla, etc... // Com que no s’hi recull mortasar* el verb ha de ser fer mortases.]